Редакційна колегія

 
Головний редактор – Даниленко А.С., д-р екон. наук, професор, академік НААН,  Білоцерківський НАУ.
Заступник головного редактора – Сахнюк В. В., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ.
Відповідальний секретар – Сокольська М.О., завідувач РВвідділу, Білоцерківський НАУ.
 
Члени редколегії:
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ;
Паска І.М., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Непочатенко В.А., д-р фіз.-мат. наук, Білоцерківський НАУ;  
Сатир Л.М., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Свиноус І.В., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ
Шубравська О.В., д-р екон. наук, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України";
Шуст О.А., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Шевченко А.О., канд. екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, Білоцерківський НАУ.
Котікова О.І., д-р екон наук, Миколаївський НАУ
Štefan Bojnec, Prof. Dr., Full Professor of Economics, Faculty of Management, University of Primorska;
Eteri Kharai Svili, PhD, Professor, Faculty of Economics and Business, Department of Microeconomics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Jan Paradysz, Director of the Regional Statistics Center of Poznan University of Economics and Business, Professor emeritus at Poznan University of Economics and Business
Janusz Klisiński, prof. nadz., Kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania i Transportu Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Українська